Ooker's blog

Tôi và thế giới

Những bài TED hay

Leave a comment

Trốn khỏi Bắc Hàn Hyeonseo Lee https://www.youtube.com/watch?v=yoo2G8reULc Tôi sắp chết phải không? Matthew OReilly https://www.youtube.com/watch?v=yoo2G8reULc Đằng sau tường lửa của Trung Quốc Michael Anti https://www.youtube.com/watch?v=Ai3adInXftY Giành lại internet Edward Snowden https://www.youtube.com/watch?v=lmW9ogN1S9A

Tư duy đằng sau Tesla, SpaceX, và SolarCity Elon Musk

https://www.youtube.com/watch?v=_4q6Z665NPI Người lớn có thể học được gì từ trẻ con? Adora Svitak https://www.youtube.com/watch?v=Oee2g6eB2pk Sức mạnh của sự yếu đuối Brené Brown https://www.youtube.com/watch?v=r3b2_iIXi4k Con trai của kẻ khủng bố Zak Ebrahim https://www.youtube.com/watch?v=mXPy42O8dpY Tôi nín thờ trong 17 phút như thế nào David Blaine https://www.youtube.com/watch?v=qGJNDe6cSko Ngôn ngữ cơ thể sẽ thay đổi cuộc đời bạn Amy Cuddy https://www.youtube.com/watch?v=iiU_fyLO33c Toán học và phép màu của Origami Robert Lang https://www.youtube.com/watch?v=nS51TpYuodQ

Công nghệ sinh kỹ thuật xóa bỏ khuyết tật Hugh Herr

Lòng từ bi hằng ngày ở Google
Chade-Meng Tan

https://www.youtube.com/watch?v=-yQ1FhJJ8LY

Cách nhìn mới hoàn toàn về nấu nướng
Nathan Myhrvold

https://www.youtube.com/watch?v=pPDnZdNAsIo

Tại sao chúng ta có quá ít phụ nữ lãnh đạo?
Sheryl Sandberg

https://www.youtube.com/watch?v=rQDEmVlUrGM

Gọn gàng hơn, hạnh phúc hơn
Graham Hill

https://www.youtube.com/watch?v=Ryto–bhQVQ

Tương lai của năng lực tư duy
Ray Kurzweil

https://www.youtube.com/watch?v=uiV8V-56Lsw

Chuyện về con gái tôi, Malala!
Ziauddin Yousafzai

https://www.youtube.com/watch?v=4OA8kFI2Myw

Tại sao tôi ngừng xem porn
Ran Gavrieli

https://www.youtube.com/watch?v=mJxAVC9hjME

Những người tù chiến tranh da đỏ tại Mỹ
Aaron Huey

https://www.youtube.com/watch?v=7d_etO6K7Yc

Đóng góp trực tuyến trên quy mô khổng lồ
Luis Von Ahn

https://www.youtube.com/watch?v=RUKU3Z9oRYA

Ranh giới giữa sự sống và phi sự sống
Martin Hanczyc

https://www.youtube.com/watch?v=wwDlU6j4CZs

Bảo vệ lao động toàn cầu bằng chuỗi cung ứng
Auret van Heerden

https://www.youtube.com/watch?v=pMGXweX8Ies

Eric X Li: Hai hệ thống chính trị

Sam Berns: Triết lý hạnh phúc của tôi

Pia Mancini: Dân chủ trong kỷ nguyên Internet

Geena Rocero: Tại sao tôi phải nói thật

Sebastian Junger: Tại sao binh lính tiếc nhớ chiến tranh?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s