Ooker's blog

Tôi và thế giới

Lý do tại sao chế độ quân chủ vẫn còn phù hợp và hữu ích trong thế kỷ 21

Leave a comment

Cuối cùng, một cách khác thường, chế độ quân chủ có thể phục vụ người đứng đầu nhà nước một cách dân chủ và đa dạng hơn so với nền chính trị dân chủ thật sự.

Nghiên Cứu Lịch Sử

Bảo Long - Hoàng thái tử cuối cùng thời quân chủ VNBảo Long – Hoàng thái tử cuối cùng thời quân chủ VN

Akhilesh Pillalamarri

Đàm Hà Khánh dịch

Bạn cho rằng chế độ quân chủ là xấu? Hãy suy nghĩ lại.

Vai trò của chế độ quân chủ đã trở lại trong các tin tức gần đây, với sự thoái vị của nhà vua Tây Ban Nha Juan Carlos I và sự lên ngôi của thái tử Felipe (Philip) VI. Ở những nơi khác trên thế giới, chế độ quân chủ vẫn tiếp tục  gây chú ý và ghi dấu ấn lên những sự kiện ở những nơi cách xa nhau như Thái Lan, Bhutan, Bỉ, Ma-rốc, và Saudi Arabia. Với nhiều độc giả hiện đại, chế độ quân chủ dường như là di sản cổ xưa không phù hợp, lỗi thời và rốt cuộc nên nhường chỗ cho chế độ cộng hòa.

Sự thật cho thấy điều hoàn toàn ngược…

View original post 1,404 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s