Ooker's blog

Tôi và thế giới

Đọc văn học – Tại sao và Như thế nào

1 Comment

Ta đọc là để củng cố bản ngã

Source: Đọc văn học – Tại sao và Như thế nào

One thought on “Đọc văn học – Tại sao và Như thế nào

  1. hừ bác này dịch khó đọc quá ko biết nguyên tác tiếng anh với người biết tiếng anh đọc có sáng sủa hơn ko :3

    Lý do tớ thích đọc tiểu thuyết là qua những câu chuyện, nta cảm nhận được triết lý, và vì là cảm nhận nên sẽ chính xác hơn. Triết lý cao siêu nhất là những thứ khó lòng giảng giải được cho cụ thể. Người hiểu được thf thấy sáng rõ, nhưng lại không biết làm thế nào để người không hiểu cũng thấy sáng rõ như mình. Vì thế nếu nhất thiết phải bằng ngôn ngữ, thì truyền đạt qua một câu chuyện có thể là cách đơn giản và gần chính xác nhất.

    Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s